Swara (Tóny)

V indické hudbě se používá sedm tónů a půltóny (případně semitóny) mezi nimi. Oproti evropské hudbě může být základní nota stupnice posazena na jakékoliv frekvenci. Zpěváci tak mohou využít svůj optimální rozsah. Zároveň se hráč vyhne obtížným transpozicím jako v evropské hudbě.

  • Swara – tón, nota
  • Ačal Swara – nota, která se nemůže změnit. V indické hudbě je to Sadja (C) nebo Pančam (G) Všechny ostatní noty mohou být změněny o půltón.
  • Šudddha Swara – originální pozice noty, která může být snížena o půltón. V indické hudbě se mohou o půltón snížit pouze čtyři noty : Rišava (D), Gándhaárá (E), Dhaivata (A) a Nišada (H).
  • Vikrta Swara – noty, které jsou sníženy, nebo zvýšeny o půltón. Noty, které jsou sníženy, mají před svým názvem uvedeno „Komal“ (Komal Re, Komal Ga, Komal Dha a Komal Ni). Zvýšena může být pouze jedna nota ve stupnici a tou je Madhyama. Pokud je zvýšena o půltón má před názvem uvedeno „Tívra“ (Tívra Ma).
  • Vádi Swara – hlavní, nejvíce frekventovaná nota v ráze (hudební kompozici).
  • Samvádi Swara – vedlejší nota rágy.
  • Saptak – tóny v rozsahu jedné oktávy (Sa, Komal Re, Re… …Komal Ni, Ni)
  • Sthána – oktáva v určité výšce. Většinou se rozeznávají tři oktávy: spodní (Mandra Sthána), střední (Maddhya Sthána) a horní (Tara Sthána).