Jestli mohu doporučit ze své zkušenosti – pokud chcete začít hrát na nějaký indický nástroj – ať už se jedná o sitár, tabla, esraj, či jiný nástroj, držte se následujících rad.

Indické nástroje se vyvíjely po celá staletí. Stejně tak se s nimi vyvíjel i styl hry. Bylo tomu tak po celé generace. Stovky a tisíce vynikajících hudebníků zasvětily svůj život hudbě v takové míře, která je v dnešní době a dnešním světě již jen těžko myslitelná. Indická hudba, indické nástroje nástroje a technika hry na ně jsou velmi úzce propojeny.

Když jsem se dostal před mnoha lety ke svému prvnímu sitáru, stvořil jsem si vlastní techniku hry. Jedním z důvodů bylo i to, že jsem neměl dost informací o tom, jak vlastně správná technika hry vypadá. Vycházel jsem ze své zkušenosti se západními strunnými nástroji – kytara, mandolína, pětistrunné banjo… To jak sitár zněl v mých rukou, však bylo na hony vzdáleno tomu, jak zní tento nástroj v rukou indických muzikantů.

Poměrně brzy jsem pochopil jak bláhové bylo domnívat se, že mohu stvořit něco lepšího než generace těch nejzasvěcenějších. Nakonec mi nezbylo než odjet do Indie do školy a začít s technikou úplně od začátku.

Jako kytarista jsem měl jen zdánlivou výhodu. Moje návyky stály proti mně. Nakonec jsem se rozhodl po několik měsíců necvičit na kytaru a neposlouchat žádnou západní hudbu.

Dnes žije ve střední a východní Evropě podstatně více Indů než kdy v minulosti. Mnoho z nich jsou dobří muzikanti. Taktéž mnoho Evropanů již hraje poměrně slušně na indické nástroje. To vše pro vás mohou být první učitelé. V západní Evropě se běžně pořádají hudební semináře a několikadenní workshopy, kde můžete nejen získat základy, ale také se pravidelně zdokonalovat. Dobré vedení je velmi důležité, především ze začátku.

Pokud se vám nezamlouvá žádná z uvedených možností, pořád zde ještě jsou knihy a výuková DVD. Knihy či video vám však nemohou zkorigovat váš styl hry a upozornit vás na vaše chyby. Ale jak se říká, pořád lépe něco, než vůbec nic.

Novinkou jsou rovněž i internetové on-line výukové hodiny. Jejich cena je však zatím taková, že za ty samé peníze pořídíte čas od času cestu do Londýna a výuku s nevirtuálním učitelem tamtéž.

Rád bych v této souvislosti zmínil ještě jeden fakt. Zvládnutí indických nástrojů je velkou odměnou samo o sobě. Cesta k tomu je však dlouhá. Na tyto nástroje se nedá hrát jen tak trochu. Buď se rozhodněte k tvrdé práci, anebo zvolte něco jiného. Pokud vám však mohu ze srdce doporučit – je-li to pro vás jen trochu myslitelné – zvolte si to první.

Výuka – individuální lekce

Pokud chcete hrát na sitár a chcete k tomu přistoupit opravdu vážně, ozvěte se. Prvních několik let vám jsem schopen poskytnout potřebné vedení. Ale pouze pokud jste připraveni cvičit alespoň pět hodin týdně. Jinak by to bylo plýtvání časem na obou stranách.