Indické harmonium není až tak křehký nástroj, jak by se mohlo na první pohled zdát. V indických ášramech se na ně hraje v době monsunu a za letního parna. Přesto harmonium má svá citlivá místa.

1) Je dobré jej držet stranou od prachu. Ten se dostane do nástroje lehce – může být nasán měchem se vzduchem. Pokud se však prach dostane do jazýčků nástroj začne při hře chrčet.

2) Je třeba se vyvarovat pumpování měchu naprázdno. Vzduch musí mít možnost úniku. Pokud mu ji nedáme, najde si ji sám – bohužel jinudy, než bychom vítali. Záhyby na měchu je třeba udržovat v čistotě. Náhodné předměty, které v nich uvíznou, mohou poškodit měch.

3) Jako těsnění je použita kůže, pro lepené spoje je použito vodorozpustného lepidla. Je tedy dobré vyvarovat se extrémní vlhkosti působící po dlouhou dobu. Jazýčky, které tvoří zvuk jsou mosazné a i jejich přílišná oxidace je samozřejmě nástroji neprospěje.

4) Vyšší teploty nejsou nástroji extrémně nebezpečné – mohou však poškodit jeho povrchovou úpravu. Nemusíte se obávat nechat nástroj v létě v autě, pokud není přímo vystaven slunci za oknem.

5) Pokud nástroj je dlouho vystaven nízké teplotě, nechte jej přede hrou vytemperovat na teplotu místnosti. Jinak bude vlhkost kondenzovat uvnitř nástroje.

6) Nástroj lze i do jisté míry doladit, toto však raději svěřte odbornému servisu. Otázkou je, kde tento servis v české republice vzít… Nu, kdybyste byli v nouzi, obraťte se na nás…

7) A samozřejmě nemůžeme ve svém výčtu opomenout nárazy a hrubé mechanické namáhání mohou způsobit poškození vzduchotěsnosti.