Indické harmonium bývá spojováno se zvukem indických duchovních písní a modliteb (bhadžanů, kírtanů, manter a áratí). V Indii tento nástroj zdomácněl, ale nejedná se o tradiční indický nástroj v pravém slova smyslu.

V koloniální éře misionáři používali pro doprovod zpěvu duchovních písní dva druhy harmonií. Jeden typ podobný tomu, které známe z našich krajů – měchy jsou plněny pomocí pedálů a obě ruce tak mohou hrát. Druhý typ měl měch, který se pumpoval jednou rukou zatímco druhá se pohybovala po klávesách.

Indické harmonium dneska vychází právě z druhého zmíněného typu. Jsou proto dva pádné důvody. První je, že židle – na které se musí sedět při hře na mnohé evropských nástrojů, se v indické hudbě nikdy nepoužívá. Indičtí hudebníci sedí přímo na zemi, ať hrají, nebo zpívají. Nedá se tudíž pumpovat pohybem nohou. Druhým důvodem je, že v evropské hudbě hraje levá ruka převážně harmonický doprovod. V indické hudbě se však s harmonií v evropském slova smyslu nezachází. Vše podstatné lze tedy zahrát jednou rukou.

Nejsem si jist jakou radost měli křesťanští misionáři z faktu, že Indové adaptovali tento nástroj pro duchovní písně, které vyvěrají z hinduistické tradice. Snad ale byli zvyklí na to, že Ježíš byl přiřazen na čestné místo po boku celé řady Avatárů a božských inkarnací. Tolerance v oblasti náboženské byla a je v Indii vskutku obrovská.

Indické harmonium má dva měchy. Jeden, který je vidět z vnějšku a kterým je pohybováno levou, případně pravou rukou. Druhý měch je skryt uvnitř harmonia a je plněn z prvního měchu. Stlačují jej dvě velké pružiny. O zvuk se starají řady jazýčků – jedna až tři. Řady jazýčků jsou odděleny vzduchotěsnými komorami. Vzduch je do těchto komor vpouštěn otvory přímo z měchu. Tyto otvory lze uzavřít dřevěnými klapkami ovládanými táhly.

Rozsah indického harmonia se typicky pohybuje kolem tří oktáv.

Dnes se můžeme setkat nejčastěji se dvěmi typy harmonií. Přenosný typ, kdy celé harmonium se dá složit v malý kufřík je velmi oblíbený. Druhý typ skládací není, to však neznamená, že by byl nepřenosný. Váží jen několik kilogramů a jeho rozměry rovněž nejsou velké. Přenosný i nepřenosný typ se nijak neliší ve způsobu hry. Někdy větší rezonanční prostor skládacího harmonia zajistí bohatší zvuk. Nemusí to však být pravidlem.

Klávesnice je někdy doplněna couplerem – jednoduchým mechanismem, který automaticky při stlačení klávesy stlačí i klávesu o oktávu výše. Některá harmonia mají i možnost transpozice – jednoduchým posunem celé klávesnice směrem vzhůru, či dolů. Hráč se tak může naučit jeden prstoklad, a doprovodí jakéhokoliv zpěváka.